Pisemne zapytanie E-6669/08 skierowane przez: Briana Simpsona (PSE) do Komisji. praw konsumenta w odniesieniu do pasażerów samolotów