Pisemne zapytanie E-4355/10 Georgios Stavrakakis (S&D) do Komisji. Ocena funkcjonowania numeru alarmowego 112