Pisemne zapytanie E-1509/07 skierowane przez: Mogensa N.J. Camrego (UEN) do Komisji. kontroli na granicach między krajami grupy Schengen