Pisemne zapytanie E-2733/10 skierował: Giancarlo Scottà (EFD) do Komisji. Instrumenty wspólnej polityki rolnej (WPR) w zakresie gospodarki wodnej