Pisemne zapytanie E-005495/11 Luigi de Magistris (ALDE) i Philippe Lamberts (Verts/ALE) do Komisji. Uznanie specjalnego charakteru europejskich banków etycznych