Pisemne zapytanie E-6264/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) do Komisji. Kary nałożone przez grecką komisję ds. konkurencji na przedsiębiorstwa zajmujące się detalicznym handlem produktami spożywczymi i innymi produktami konsumenckimi (supermarkety)