Pisemne zapytanie E-2869/10 skierował: Diogo Feio (PPE) do Komisji. Ocena portugalskiego programu na rzecz stabilności i wzrostu