Sprawa T-468/09: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2009 r. — JSK International Architekten und Ingenieure przeciwko ECB