Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 maja 2012 r.