Pisemne zapytanie E-4907/08 skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji. identyfikacji pochodzenia i przejrzystości przy sprzedaży produktów rybołówstwa