Pisemne zapytanie E-4025/07 skierowane przez: Karla-Heinza Florenza (PPE-DE) do Komisji. obciążenia hałasem przez transport kolejowy/doposażenia taboru kolejowego w systemy hamulcowe o niskim poziomie hałasu