Pisemne zapytanie E-008938/11 Antigoni Papadopoulou (S&D) do Komisji. Wypowiedzi tureckiego wicepremiera Bülenta Arınça