Pisemne zapytanie E-004568/11 Ivo Belet (PPE) do Komisji. Informowanie konsumentów na temat poziomu emisji substancji zanieczyszczających przez motocykle