Pisemne zapytanie P-4283/09 skierowała: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) do Rady. Proces pokojowy na Bliskim Wschodzie i inicjatywy UE