Pisemne zapytanie E-3533/10 skierowali: Reimer Böge (PPE) oraz Ingeborg Gräßle (PPE) do Komisji. Budżet Szkół europejskich