Pisemne zapytanie E-4432/08 skierowane przez: Sørena Bo Søndergaarda (GUE/NGL) do Komisji. szwedzkiej ustawy o podsłuchach