Zarządzenie Nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej