Pisemne zapytanie E-1041/07 skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) do Rady. nowej sytuacji w Turkmenistanie po śmierci Saparmurata Nijazowa