Pisemne zapytanie E-009594/11 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. Zakłady zmniejszające ilości odpadów i produkujące materiały budowlane