Nariadenie Komisie (ES) č. 516/2009 zo 17. júna 2009 , ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Pagnotta del Dittaino (CHOP)]