Regulamentul (CE) nr. 516/2009 al Comisiei din 17 iunie 2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pagnotta del Dittaino (DOP)]