Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 516/2009 tas- 17 ta’ Ġunju 2009 li jintroduċi denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Pagnotta del Dittaino (DPO)]