2009 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 516/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas ( Pagnotta del Dittaino (SKVN))