Komisjoni määrus (EÜ) nr 516/2009, 17. juuni 2009 , millega kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris registreeritakse teatav nimetus ( Pagnotta del Dittaino (KPN))