Pisemne zapytanie P-0849/07 skierowane przez: Elizabeth Lynne (ALDE) do Komisji. związku pomiędzy paleniem tytoniu a utratą wzroku