Pisemne zapytanie E-3268/10 skierował: Georgios Papanikolaou (PPE) do Rady. Ochrona praw własności intelektualnej a rozwój gospodarczy