Pisemne zapytanie E-007563/11 Cornelis de Jong (GUE/NGL) do Rady. Sprawozdania monitorujące dotyczące Bułgarii i Rumunii