Pisemne zapytanie P-1415/07 skierowane przez: Czesława Adama Siekierskiego (PPE-DE) do Komisji. perspektywy członkostwa Chorwacji w Unii Europejskiej