Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 31 maja 2010 r.