Pisemne zapytanie E-008354/11 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. Harmonizacja przepisów dotyczących wznoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne