Pisemne zapytanie E-4215/07 skierowane przez: Sajjada Karima (ALDE) do Komisji. TRIPS i Konwencji o różnorodności biologicznej