Pisemne zapytanie P-2009/10 skierowała: Dominique Vlasto (PPE) do Komisji. Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego w ogólnym sprawozdaniu z działań UE w 2009 r.