Pisemne zapytanie E-010702/10 Willy Meyer (GUE/NGL) do Komisji. Możliwość oszustwa podczas wyborów na Haiti