Decyzja Komisji z dnia 02/03/2011 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.6110 - AEGON / UNNIM / CAIXASABADELL VIDA) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)