Pisemne zapytanie E-008208/11 Vito Bonsignore (PPE) do Komisji. Nielegalne połowy suma pospolitego w Padzie