Pisemne zapytanie E-012129/11 Georgios Papanikolaou (PPE) do Komisji. Koszty korupcji wyrażone jako procent PKB państw członkowskich