Pisemne zapytanie E-1110/08 skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady. traktatu z Lizbony