2011/159/UE: Decyzja nr 1/2011 Wspólnego Komitetu UE-Szwajcaria z dnia 18 stycznia 2011 r. dotycząca uznania za autentyczną w językach bułgarskim i rumuńskim Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób wraz z aktem końcowym i protokołem w sprawie przystąpienia z 2004 r.