Decyzja Komisji z dnia 24/02/2011 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.6114 - 3i GROUP / ONEMED) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)