Kanadensiska geografiska beteckningar för vin som ska tas med i bilaga III b till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om handel med vin och spritdrycker