Indikazzjonijiet ġeografiċi Kanadiżi għall-inbid li jridu jiżdiedu mal-Anness III (b) għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Kanada dwar il-kummerċ tal-inbid u tax-xarbiet ispirti