Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen viinien ja väkevien alkoholijuomien kauppaa koskevan sopimuksen liitteeseen III (b) lisättävät kanadalaisten viinien maantieteelliset merkinnät