Канадски географски указания за вино, които трябва да бъдат добавени към приложение IIIб на Споразумението между Европейската общност и Канада за търговия с вино и спиртни напитки