Pisemne zapytanie E-5917/10 Aldo Patriciello (PPE) do Komisji. W kierunku Europejskiej Wspólnoty Energetycznej