Kohtuasi F-16/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 10. aprilli 2014 . aasta otsus – Camacho-Fernandes versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Sotsiaalkindlustus — Personalieeskirjade artikkel 73 — Kutsehaigus — Kokkupuude asbesti ja muude ainetega — Arstlik komisjon — Keeldumine tunnistada ametniku surma põhjustanud haigus kutsehaiguseks — Arstliku komisjoni arvamus — Kollegiaalsuse põhimõte — Volitus — Põhjendused — Võrdse kohtlemise põhimõte)