Pisemne zapytanie E-1056/09 skierował: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) do Komisji. Wyniki badań ryby pangi