Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie działalności unii europejskiej w 2008 r. w zakresie zaciągania i udzielania pożyczek