Decyzja Komisji z dnia 30/03/2012 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.6510 - REMONDIS / SORTIVA / STAM PAPIER RECYCLING) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)