Rozhodnutí Komise ze dne 17/12/2007 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.4977 - AGIPFUEL / CAMPETROLI) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (Pouze anglické znění je závazné)