Sprawa T-593/11: Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2011 r. — Al-Chihabi przeciwko Radzie